Gaelic Nature Names & Word Names


For St. Patrick’s Day, I compiled a list of hypothetical Gaelic nature names. This list is not exhaustive and will not include the typical Gaelic names such as Aisling, Fiadh, Aine, etc. Would you use any of these? Wdyt?

Female

 • Aibreán “April” (EH-br)
 • Aife “ebb tide” (AF-feh)
 • Aifreann “Catholic mass” (AFF-ren)
 • Aimser “era” (AM-sher; IME-sher)
 • Aiséirí “resurrection” (ASHE-sheh-REE)
 • Anamóine “anemone” (AH-nah-MOY-neh)
 • Anfa “storm” (AN-fah)
 • Aoibhneas “bliss; happiness” (EVE-nes)
 • Aoise “age” (EE-sheh)
 • Athbhreith “rebirth” (AV-ray)
 • Aonbheannach “unicorn” (EN-ven-NOKH)
 • Baile “home, place, village” (BAL-yeh)
 • Banphrionsa “princess” (bahn-FROON-sa)
 • Banríon “queen” (BAHN-ree-en)
 • Bealtaine “May” (BEL-te-neh)
 • Breicne “freckle” (BRECK-neh)
 • Brionglóid “reverie” (BRING-light; BRING-loyd)
 • Cailís “chalice” (KYE-leesh)
 • Caisearbhán “dandelion” (KAH-sher-VAHN)
 • Caora “ewe” (KWEE-rah)
 • Céile “queen consort” (KAY-leh)
 • Ciardhubh “raven black” (KEER-vuv)
 • Cíormheala “honeycomb” (keer-VAH-lah)
 • Cladach “seashore” (KLAH-dah)
 • Cláirseach “harp” (KLAR-shah)
 • Corcra “purple” (KORE-crah)
 • Coróineach “carnation” (kore-ROH-nah, kore-ROH-nakh)
 • Craorag “crimson” (KREER-rog)
 • Críonna “having wisdom” (KREE-en-nah)
 • Cruidín “kingfisher” (KRUH-deen)
 • Cuimhne “memory; remembrance” (KWEE-neh)
 • Draíocht “magic” (DREE-ahkt)
 • Dídean “haven” (DEE-den)
 • Dílis “loyal” (DEE-lish)
 • Dordéan “hummingbird” (DORE-day-en)
 • Dreoilín “wren” (DRAW-leen, DRO-leen)
 • Dris “briar” (DRISH)
 • Eala “swan” (AL-lah)
 • Eanáir “January” (ANN-ner)
 • Earrach “Spring season” (AIR-ra, AIR-rakh)
 • Éillín “brood” (AY-leen)
 • Eilit “doe” (EL-lit)
 • Éirígréine “dawn” (I-ree-GRAY-neh)
 • Fanaile “vanilla” (FAH-neh-leh)
 • Fáinne “resembling a halo; ring” (FAWN-neh)
 • Fearthainn “rain” (FARE-hen)
 • Feirdhris “dog rose” (FAY-drish)
 • Féirín “gift” (FEH-reen)
 • Féithleann “honeysuckle” (FAY-len)
 • Fíniúin “vine” (FEE-noon)
 • Fíon “wine” (FEE-un)
 • Fírinne “truth” (FEER-rin-neh)
 • Foinse “fountain, spring, souce” (FWIN-sheh)
 • Folláine “nourishment” (foh-LOY-neh)
 • Fonn “melody” (FAHN)
 • Gealán “aurora” (GEH-lawn)
 • Goirmín “pansy” (GOR-meen)
 • Grian “sun” (GREE-en)
 • Ionga “talon” (UN-gah)
 • Iora “squirrel” (ER-ruh)
 • Labhróg “bay tree” (LOW-rahg)
 • Láir “mare” (LORE, LARE)
 • Lasair “flame” (LAW-seer)
 • Leamhán “elm” (LEH-vawn)
 • Leoithne “breeze” (LAW-neh)
 • Liath “grey” (LEE-ah)
 • Liathchorcra “lilac colour” (lee-KHOR-krah)
 • Liodán “litany” (LID-dawn)
 • Líológ “lilac flower” (LEE-logue)
 • Lóma “diver-bird” (LOH-mah)
 • Loinnir “shimmer” (LIN-ner)
 • Lonraigh “to twinkle” (LUN-rig)
 • Lúcháir “joy” (LOO-hor)
 • Luibh “herb” (LUV, LIV)
 • Luisne “blush” (LISH-neh)
 • Lúnasa “August” (LOON-nes-sah)
 • Macalla “echo” (muh-CALL-lah)
 • Magairlín “orchid” (MAG-gur-LEEN)
 • Maorgacht “graceful” (MAIR-got)
 • Márta “March” (MORE-tah)
 • Meala “honey-like” (MAHL-lah)
 • Méaróg “pebble” (MAY-rogue)
 • Meitheamh “June” (MEH-hev)
 • Mian “wish” (MEE-en)
 • Míorúilt “miracle” (MEE-roolt)
 • Mirlín “marble” (MEER-leen)
 • Mismín “mint” (MISH-neen)
 • Mol “praise”
 • Móinéar “meadow” (MOY-nair)
 • Muinín “faith” (MOO-neen)
 • Murúch “mermaid” (MOO-rookh; MER-rukh)
 • Neamhaí “heavenly” (NAH-vwee)
 • Néamhann “mother-of-pearl” (NAY-ven)
 • Neamh “heaven” (NAHV)
 • Nóinín “daisy” (NOY-neen)
 • Oíche “night” (EE-heh)
 • Ómra “amber” (OME-rah)
 • Órdhonn “auburn” (OR-hahn)
 • Pilibín “lapwing” (PIL-e-BEEN)
 • Plúirín “indigo” (PLOO-reen)
 • Raithneach “fern” (RAH-heh-nah; RAN-yah)
 • Rálóg “rail bird” (RAW-logue)
 • Réalta “star” (RAIL-tah)
 • Réaltra “galaxy” (RAIL-trah)
 • Ré “moon” (RAY)
 • Riabhóg “pipit” (REE-vag, REE-vogue)
 • Ríoga “royal” (REE-gah)
 • Ríon “queen” (REE-un)
 • Rua “red hair” (ROO-a)
 • Sáiste “sage” (SOYSH-teh)
 • Samhain “November” (SOW-wen)
 • Samhradh “summer” (SOW-rah)
 • Sabhaircín “primrose” (SAR-keen)
 • Seamaide “sprig” (SHAH-meh-deh)
 • Seamair “clover” (SHAM-mer)
 • Séanmhar “blissful” (SHEN-ver)
 • Séasúr “season” (SAY-soor)
 • Seodra “jewelry” (SHOH-drah)
 • Siansa “symphony” (SHIN-sah)
 • Sinséar “ginger” (SHIN-sher; SHIN-sheer)
 • Síoraíocht “eternity” (SHARE-ee-ahkt)
 • Siorradh “breeze” (SHER-rah)
 • Spéirbhean “enchantress” (SPEER-vahn)
 • Tairbhe “virtue” (TAR-veh)
 • Taisce “treasure” (TASH-keh)
 • Teile “linden” (TEH-leh)
 • Tine “fire” (TIN-neh)
 • Toradh “fruit” (TOR-ah)

Male

 • Adhmad “wood” (I-med)
 • Aigéan “ocean” (AG-en)
 • Airgead “silver” (AR-got; AIR-got)
 • Anam “soul” (AH-nem)
 • Amhrán “song” (OR-ahn)
 • Aistear “journey” (ASH-ter)
 • Bain “to win” (BINE)
 • Bardal “drake” (BAR-del)
 • Blas “taste, flavor, accent” (BLOS)
 • Bonnán “bittern” (BONE-nahn)
 • Bradán “salmon” (BRAW-dawn)
 • Bradáin “salmon like” (BRAW-den)
 • Bran “freshwater fish” (BRAWN)
 • Bráthair “angelfish” (BRAW-her)
 • Bricín “freckle” (BRICK-en)
 • Broc “badger” (BROCK)
 • Bronntanas “gift” (BRON-teh-nahs)
 • Callánach “rowdy” (KEL-leh-nahk)
 • Caorthann “rowan” (KWARE-en)
 • Carraig “rock” (KARE-reg)
 • Ceol “music, song, vigour” (KYOL)
 • Coill “hazel tree” (KYLE)
 • Coll “hazel” (COLE)
 • Comhluadar “company, family” (KOO-loo-der)
 • Conriocht “werewolf” (KAHN-rockt)
 • Crann “tree” (KRAHN)
 • Croí “nature; character” (KREE)
 • Cuan “harbor” (KOO-en)
 • Cúr “kite” (KORE)
 • Dán “poem” (DON)
 • Dearcán “acorn” (DER-ken)
 • Donn “brown” (DAHN)
 • Droim “ridge” (DRIM)
 • Duilliúr “greenery” (DIL-ler)
 • Eidhneán “ivy” (I-en)
 • Éan “bird” (Ay-en)
 • Fadó “long ago” (FAH-do)
 • Féar “hay” (FARE)
 • Fearán “turtledove” (FARE-rawn)
 • Fómhar “autumn” (FORE, FOR-ver)
 • Garbh “stormy” (GAR-ev)
 • Garrán “grove” (gare-RAWN)
 • Gealbhan “sparrow” (GEL-lawn)
 • Glasán “finch” (GLAW-sawn)
 • Glas “green” (GLAHS)
 • Gliondar “delight” (GLUN-dar)
 • Gob “beak” (GAWB)
 • Gobadán “sandpiper” (GO-be-dawn)
 • Gorm “blue” (GOR-em)
 • Gradam “laurels” (GRAH-dam)
 • Gríobh “griffin” (GRIV)
 • Iolar “eagle” (OH-ler)
 • Íon “pure” (EE-un)
 • Iúil “July” (OOL)
 • Labhras “laurel” (LAV-rus)
 • Lachan “duck” (LAH-hahn)
 • Léaró “glimmer” (LAY-ro)
 • Luan “halo” (LOO-en)
 • Meantán “tit” (MOWN-ten)
 • Poc “buck” (PUCK)
 • Préachán “crow” (PRAY-hahn)
 • Rí “king” (REE)
 • Saor “free” (SEER)
 • Séad “jade” (SHAY)
 • Síol “seed” (SHEEL)
 • Sliogán “seashell” (SHLIG-gawn)
 • Sonas “felicty” (SOH-nes)
 • Spéir “sky” (SPARE)
 • Sruthán “brook” (Shruh-hahn)
 • Suaimhneas “serenity” (SOY-nes)
 • Sionnach “fox” (SHUN-nock)
 • Talamh “land” (TAL-ev)
 • Tearmann “haven” (TAR-men)
 • Torann “sound, noise” (TOR-en)
 • Torc “boar” (TARK)
 • Tréan “brawny” (TRAY-en)